کرکره پلی کربنات

کرکره پلی کربنات شرکت پرشیا خودرو

کرکره پلی کربنات از دسته انواع درب رول آپ پروژه اجرایی کرکره پلی کربنات پرشیا خودرو توضیحات پروژه : این پروژه توسط کارشناسان شرکت هورمن در، از دسته انواع درب رول آپ در شرکت پرشیا خودرو با موفقیت اجرا گردیده است. زمان انجام پروژه: سال 1398 مدت زمان اجرا پروژه: یک هفته

مشاهده پروژه
کرکره آلومینیومی

کرکره آلومینیومی ایران مال

کرکره آلومینیومی ایران مال کرکره آلومینیومی ایران مال توضیحات پروژه : این پروژه توسط کارشناسان شرکت هورمن در، در مجتمع تجاری اداری ایران مال با موفقیت اجرا شده است. زمان انجام پروژه: سال 1399 تعداد محصول: 30 کرکره آلومینیومی

مشاهده پروژه