درب فست

پروژه اجرایی درب فست

درب فست صنعتی یا درب فست فولد که تولید و اجرای آن توسط شرکت هورمن دُر با بهترین کیفیت انجام شده است: اجرای محل پروژه شرکت سایپا سیتروئن کاشان میباشد. پروژه اجرایی درب فست صنعتی یا درب سریع صنعتی توسط شرکت هورمن دُر سال 1402

مشاهده پروژه
پرده نواری

پرده پی وی سی شرکت داروپخش

پرده پی وی سی نواری پروژه اجرایی پرده پی وی سی داروپخش توضیحات پروژه : این پروژه توسط کارشناسان شرکت هورمن در، در دفتر مرکزی شرکت داروپخش با موفقیت اجرا گردیده است. زمان انجام پروژه: سال 1400 مدت زمان اجرا پروژه: یک هفته

مشاهده پروژه