پرده نواری

پرده پی وی سی شرکت داروپخش

پرده پی وی سی نواری پروژه اجرایی پرده پی وی سی داروپخش توضیحات پروژه : این پروژه توسط کارشناسان شرکت هورمن در، در دفتر مرکزی شرکت داروپخش با موفقیت اجرا گردیده است. زمان انجام پروژه: سال 1400 مدت زمان اجرا پروژه: یک هفته

مشاهده پروژه
کرکره پلی کربنات

کرکره پلی کربنات شرکت پرشیا خودرو

کرکره پلی کربنات از دسته انواع درب رول آپ پروژه اجرایی کرکره پلی کربنات پرشیا خودرو توضیحات پروژه : این پروژه توسط کارشناسان شرکت هورمن در، از دسته انواع درب رول آپ در شرکت پرشیا خودرو با موفقیت اجرا گردیده است. زمان انجام پروژه: سال 1398 مدت زمان اجرا پروژه: یک هفته

مشاهده پروژه